"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Antalet mördade under Förintelsen (kategorier)

 

(Note: at the top of the page you can choose translation of this article to other languages, but don't expect the translation to be perfect — "Välj språk" means "Choose language")

Följande tabell ger siffrorna för hur många människor som mördades under Förintelsen, sorterat efter olika kategorier. Med Förintelsen menas att morden skedde inom koncentrationslägersystemet eller i ghetton (i det senare fallet genom systematisk svält, våld, masskjutningar etc eller i samband med Einsatzgruppernas operationer på Ostfronten (Holocaust by bullets).

Kategorierna judar, sovjetiska civila och krigsfångar, polacker, romer och homosexuella kommenteras inte nedan, eftersom dessa grupper behandlas utförligt i huvudtexten. Att dessa grupper mördades i de nazistiska döds- och arbetslägren, och varför, torde dessutom vara allmänt bekant.

Beträffande serber så ingick kroaterna en ohelig allians med nazisterna och i och med att kroaterna på så sätt hamnade i en maktpostion kunde de hämnas på sin gamla arvfiende serberna genom olika typer av massmord. Bl a hade man ett koncentrationsläger där hundratusentals serber mördades under ofattbart vidriga förhållanden. SS var ynkliga amatörer när det gällde ondska och sadism jämfört med de kroatiska bödlarna.

Morden på handikappade (både fysiskt handikappade och förståndshandikappade och så småningom också långtidssjuka) påbörjades redan innan nazisterna kom till makten och kallades T4-programmet. Det var en konsekvens av den vidriga människosyn som vid den här tiden fanns bland alltför många läkare, psykologer och jurister (inte bara i Tyskland utan i hela Europa). När Hitler kom till makten fortsatte han med T4-programmet men i större skala.

Frimurarna betraktades av nazisterna såsom varande en hemlig organisation (vilket de också är), där medlemmarna hyste större lojalitet mot den egna organisationen än mot Hitler och Tyskland (vilket säkert också var korrekt). De sågs därför som landsförrädare och en fara för nazismens fortbestånd.

Slovenien var vid den här tiden en del av Jugoslavien (numera är Slovenien självständigt). Området ockuperades under WW2 av både Italien och Tyskland. De flesta judar i området mördades. Motståndsrörelsen i Slovenien var stark och ockupationsmakten slog tillbaka med full kraft, vilket ledde till att ett stort antal icke-judiska slovenier sändes till tyska och italienska koncentrationsläger. 20 000 till 25 000 av dessa återvände aldrig.

Under spanska inbördeskriget (1936-1939) hjälpte Hitler Franco att besegra Republikanerna (kommunisterna). De senare stöddes av Stalin. Som framgår så hamnade några tusen republikaner i Förintelsesystemet, där de mördades.

Att Jehovas Vittnen mördades berodde på att dessa vägrade böja sig för nazismen. De vägrade göra militärtjänst eller att delta i civilförsvaret, de vägrade göra hitlerhälsning etc. Och inga hot kunde få dem att ändra sig. De fick betala ett högt pris för detta.

Summerar man de högsta siffrorna för varje kategori i tabellen nedan, blir totala summan 19,6 miljoner≈20 miljoner! Tar vi de lägsta siffrorna blir summan 16,1≈16 miljoner. Medelvärdet blir således ca 18 miljoner. Siffrorna inkluderar inte de miljoner män, kvinnor och barn som dog av collateral damage (under bombangrepp eller i samband med strider i städer och liknande eller i samband med svält, som ej var direkt och avsiktligt orsakad av tyskarna, men som var relaterad till kriget).

Kategori Antal
Judar 5-6 miljoner
Sovjetiska civila 5,7 miljoner (exklusive 1,3 miljoner judar)
Sovjetiska krigsfångar 2,8-3,3 miljoner
Polacker 1,8-3 miljoner
Serber 300 000-600 000
Handikappade 270 000
Romer 130 000-500 000
Frimurare 80 000-200 000
Slovener 20 000-25 000
Homosexuella 5 000-15 000
Spanska republikaner 3 500
Jehovas Vittnen 1 250-5 000
Källa: Wikipedias artikel: Holocaust victims.

Observera att krigsfångar räknas som icke krigförande, dvs är att jämföra med civila, eftersom de inte har vapen och saknar möjlighet att strida (så länge de inte försöker göra väpnat uppror i fånglägret — då förvandlas de från civila till krigförande, men det är en annan historia). Beträffande de sovjetiska krigsfångarna så svältes merparten medvetet och planerat ihjäl av tyskarna. Några mördades när man använde dem som försökskaniner under utprovningen av gaskamrarna i Auschwitz. Observera att en stor del av Förintelsen skedde genom planerad svält (dels i olika typer av läger; arbetsläger för judar, romer m fl, fångläger för sovjetiska krigsfångar etc, och dels i ghetton i Polen och andra länder i Östeuropa).

 

Tillbaka till huvudartikeln om Förintelsen.
Tillbaka till artikeln om antalet offer för Förintelsen.
© Krister Renard