"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 06 09 03:08

Alfabetisk innehållsförteckning

Nedan följer en förteckning över alla sidor som ingår i min webbplats (eller webbsajt eller sajt eller hemsida, eller hur man nu vill uttrycka det på svenska) i alfabetisk ordning. Enbart versaler (stora bokstäver) i fetstil anger länk till en huvudsida (som innehåller en meny med länkar till undersidor).

Eftersom mycket av det jag tar upp är synnerligen kontroversiellt (åtminstone för en normal svensk), är det viktigt att läsa mina sidor i ordning, så att jag får möjlighet att stegvis utveckla mitt resonemang. Hoppar man in mitt i resonemanget, kan det kanske verka lösryckt och omotiverat. Så bäst är att läsa mina sidor via de vanliga menyerna. Nedanstående innehållsförteckning är huvudsakligen avsett som en hjälp att t ex hitta tillbaka till sidor man redan läst, eller få en översikt över vad som finns på siten. Använd också textsökningen för att hitta.

Klicka på webbläsarens bakåtknapp (back) för att navigera tillbaka till innehållsförteckningen.

När du surfar bland mina sidor och från en sida väljer en länk till en annan sida och sedan vill tillbaka, använd då webbläsarens bakåtknapp. Då kommer du tillbaka till exakt det ställe du utgick från. Använder du tillbakalänken som finns längst ned på mina sidor, kommer du till början av den sida du utgick från och måste sedan scrolla nedåt. Onödigt jobb!

Nytillkomna sidor (under senaste året — ungefär) anges med "flagga" ("Ny") plus skapelsedatum. Uppdaterade sidor anges med t ex "(uppdaterad 990830)", dvs (år, månad, dag).

Om du vill kolla vilka sidor som förändrats eller tillkommit under den senaste tiden, finns två möjligheter:

1. Använd den kronologiska innehållsförteckningen (enklast).

2. Använd din webbläsares sökfunktion, och sök på de datum som anges i nedanstående innehållsförteckning. Börja söka från början [commando-f (mac) respektive control-f (pc)]. Sök sedan "nästa träff" [commando-g (mac) respektive control-g (pc)]. Vill du t ex veta vilka filer som ändrats eller skapats i december 2001, kan du söka på "0112" Då kommer du att hitta alla sidor som ändrats eller tillkommit under denna månad. Du kommer dock inte att se vilka filer som tillkommit eller ändrats efter december 2001.

3. Sedan den 27/10 2002 har jag ett javascript, som automatiskt, i början av varje sida, talar om när den senast är ändrad. För att detta skall fungera så måste jag lägga in ett litet script på varje sida, vilket jag gör allt eftersom jag uppdaterar sidor. Det kommer därför att dröja ganska länge innan alla sidor har denna funktion (sidor som saknar information om "senast ändrad", har således inte ändrats sedan den 27/10 2002).

4. Större ändringar i texten (t ex hela stycken) markeras med blå text och markeringen kvarstår i en månad efter angivet ändringsdatum.


© Krister Renard