"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2024 02 29 13:30

Intelligent design

En känd svensk evolutionist sade vid ett tillfälle i en intervju, att när han vill ha sig ett gott skratt tar han fram en kristen skapelsebok och läser. Och i någon mån kan jag ge honom rätt. Det finns tyvärr en del mindre bra böcker i ämnet, skrivna av kristna, vilka kanske har den rätta entusiasmen, men dessvärre inte tillräckliga kunskaper. Intelligent design, enligt vilken den enorma komplexiteten i universum, livet och de olika arterna pekar mot en Designer, är inte lika lätt att skratta bort som klassisk skapelsetro (där man i vissa sammanhang hävdar att Gud skapade allting på sex 24-timmarsdygn för ca 6 000 år sedan). Många framstående forskare har tyckt och tycker sig se en Designer bakom universum och livet. Albert Einstein talade i många sammanhang om ett överlägset Intellekt som uppenbarade sig när man studerade universum och dess lagar. När filosofen Anthony Flew, tidigare ansedd som en av världen mest genomtänkta ateister, för några år sedan bytte sida och deklarerade att han numera tror på en Designer, motiverade han det bl a med att biologins undersökningar av DNA "har visat, genom den nästan otroliga komplexiteten i de strukturer som är nödvändiga för att producera liv, att en intelligens måste ha varit involverad".

I denna avdelning av min hemsida försöker jag förklara vad Intelligent Design (också kallat ID) står för och redogör också för den debatt (ofta mycket upphetsad) som pågår, och där jag själv ibland är inblandad.

© Krister Renard