"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"När försiktigheten finns överallt,
finns modet ingenstans."
(den belgiske kardinalen Mercier)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Till: FRI — Föreningen Rädda Individen

Hej!

I min hand har jag en skrift där FRI med hjälp av åtta kriterier (se nedan!) försöker definiera skillnaden mellan en destruktiv sekt, respektive ett öppet, religiöst samfund. Jag ställer till 100% upp på denna definition. Att t ex som Jehovas vittnen inte själv kunna tolka Bibeln, utan att endast få göra detta genom Vakttornets bibelstudier är naturligtvis i högsta grad osunt.

För några veckor sedan råkade jag kasta en blick i "Månadsblad för Grundskolan i Vaksala kommundel" (Uppsala) nov/93. Där fanns en notis om studiedagar för lärare med prästen och forskaren Saga-Lena Höglin som skulle informera om sekter. I notisen nämndes just dessa åtta kriterier och exempel på sekter som uppfyllde alla åtta punkterna var; Satanisterna, Hare Krishnarörelsen och Livets Ord (fortsättningsvis kallat LO). Eftersom jag själv är med i LO och dessutom anställd där som lärare i matematik och fysik på gymnasiet, reagerade jag självklart. Att överhuvudtaget tala om LO och Satanister i samma mening, verkar för mig ganska långsökt för att inte säga okunnigt. Jag tror inte ens att Uppsala Nya Tidning skulle gå med på någon som helst gemensam nämnare mellan dessa båda företeelser, eller som en kvinna sade när hon läste detta, "Ja, nog för att jag tycker ni på LO är helknäppa, men att påstå att det går att jämföra er med Satanister eller Hare Krishna är det mest korkade jag hört".

Onsdagen den 27/11 kom Saga-Lena till Årstaskolan i Uppsala, inbjuden av "Hem och Skola" för att berätta om sina "forskningar" kring sekter. Ursäkta att jag sätter citationstecken kring ordet forskning, men när jag själv forskade i fysik fick jag lära mig, att de påståenden man gjorde i egenskap av forskare skulle vara grundade i sanning, och att det med sanning inte menades mina personliga åsikter, utan hur det i själva verket är, sakernas sanna natur, dvs någonting objektivt. Jag var inte själv där på onsdagen men jag har fått ett skriftligt referat från mötet. Vissa citat från Saga-Lena i den följande framställningen kan därför vara något inexakta, men jag tror och hoppas att själva sakinnehållet är korrekt. Skulle så inte vara fallet, tar jag naturligtvis tillbaka min argumentering på just dessa punkter.

Det var ganska uppenbart, även om det talades allmänt om sekter, att det hela i hög grad handlade om LO. Jag känner mig därför föranlåten att gå i svaromål. Orsaken är att jag tror på sanningen. Endast det som är sant kan på sikt gagna FRI, den som läser detta brev, Livets Ord, mig, och de människor som ni så vällovligt (jag menar det verkligen) försöker hjälpa på olika sätt.

Saga-Lena inledde med att helgardera sig genom påståendet, att om någon kommer med invändningar mot vad "jag" säger är det en sektmedlem och han är så hjärntvättad att han inte förstår vad som är sant eller ej. Dvs, sammanfattningsvis, "Alla som inte tycker som jag är hjärntvättade, medan de som tycker som jag därmed bevisar att de kan tänka klart". Detta innebär att man inte är mottaglig för argument och frågan är om inte Saga-Lena själv uppfyller kriterium 2 för en destruktiv sekt (ideologin kan ej ifrågasättas). Om detta dessutom är FRI:s officiella inställning, måste då även FRI i viss mån betraktas som en sekt, oemottaglig för argument och fakta. Men låt mig nu behandla de åtta punkterna i tur och ordning.

 

En destruktiv sekt kännetecknas således av:

1 — Karismatisk och enväldig ledare som kräver fullständig lydnad och underkastelse. Ledaren anser sig ha särskilda kunskaper och förmågor.

Detta stämmer väl in på moon-sekten och Jehovas vittnen (i viss mån i varje fall) men inte på något som helst sätt på LO. Såvida man inte med ledaren menar Jesus eller Gud. Då stämmer det. Den Gud som uppenbaras i Bibeln kräver lydnad, dock inte någon blind lydnad — som t ex Allah — utan på sätt och vis snarare samarbete än kadaverdisciplin. Det är ju fråga om en kärleksrelation med en pålitlig, trofast, nådefull och med oändlig kärlek älskande partner och inte någon nyckfull despot som tvingar människor att lyda för lydnadens egen skull eller för att själv njuta av sin makt. Detta är emellertid religiösa frågor och irrelevanta i sammanhanget. Vad som däremot är releveant, är att varken Ulf Ekman eller någon av pastorerna på LO kräver någon underkastelse inför sina personer. När jag kom till Livets Ord för att gå Bibelskolan var jag fortfarande en aning skeptisk, kanske var det åtminstone delvis sant som tidningarna skrev om personkult etc. Jag blev oerhört befriad när Ulf en av de första lektionerna sade, "Allt som jag säger skall ni pröva mot Skriften. Om jag säger någonting som inte stämmer med Skrifterna, glöm då vad jag sade. Det var bara mitt eget påhitt." Bibeln själv säger ju att varje profetia skall prövas och något annat förekommer inte på LO. Självklart finns det medlemmar som inte gör detta, men det är knappast Ulfs fel. Och vilket är för övrigt värst, att lita på vad en pastor som man har stort förtroende för säger, eller att som ni, förkasta allt vad han säger utan att verkligen pröva det. Jag läser Bibeln oerhört mycket, jag kan nödtorftigt läsa grekiska, har ordböcker på grekiska och hebreiska, konkordanser, etc och när jag gick Bibelskolan kollade jag allt som sades (som jag tyckte var kontroversiellt) mot grundtexten. Bortsett från några få undantag, stämde det till fullo. Inte en enda gång påverkade dessa undantag själva budskapet. Under min tid på Bibelskolan fick jag den ena "uppenbarelsen" efter den andra när det gällde de bibliska sanningarna. (För er är väl detta bara ett ytterligare bevis på hur hjärntvättad jag är.)

Ulf Ekman och pastorerna kräver således inte någon fullständig lydnad och underkastelse, eller ens lydnad överhuvudtaget, gentemot sina personer. Nu är det ju så att Gud kan tala genom en pastor på ett speciellt sätt (tror man inte att Gud finns, accepterar man givetvis inte ett sådant påstående). Pastorn är ju satt av Gud att vara församlingens herde. Allt vad han säger skall dock som sagt prövas. Fåren följer inte herden om denne inte talar från Gud, åtminstone inte någon längre tid (nu talar jag om ett sant kristet samfund, där inte hjärntvätt tillämpas). Det finns dock vissa ordningar som gäller, vilka Gud själv har instiftat. Den som framhärdar i öppen synd (och då talar jag inte om att klä sig på visst sätt eller att spela kort, utan om verklig ondska och orenhet) och menar sig ha rätt gentemot Gud när han fortsätter att leva i synd skall, som både Paulus och Jesus (Matt 18:15-17) säger, uteslutas ur församlingen. Det finns visserligen förlåtelse för allt, men förlåtelse innebär att man måste göra upp med det som är fel i ens liv (1 Joh 1:9). Dessa ordningar är alltså inte Ulf Ekmans eller Svante Rumars ordningar, utan Guds, och har alltid tillämpats bland levande kristna. De innebär sann kärlek. Kärlek kan aldrig isoleras från sanningen, då kan man inte hjälpa en enda människa. Om en människa lever felaktigt, måste hon ändra på detta. Gud ändrar sig inte! Eller som Colin Urqhuart sade en gång:

Det största hindret för väckelse idag är undervisningen i många samfund om Guds kärlek. Observera, jag sade inte att hindret är "Guds kärlek", jag sade att hindret är "undervisningen om Guds kärlek". Det är omöjligt att förstå Guds kärlek utan att först förstå Hans helighet. Guds helighet innebär nämligen att Han inte kan kompromissa med det onda.

 

2 — Ideologin kan ej ifrågasättas — tvivel är något ont, får ej erkännas utan skall bekämpas.

Bibelns budskap är för det första inte någon ideologi (= idélära). Norstedts Uppslagsbok säger, "Ideologi — de teorier om samhället som finns uttryckta i de politiska åskådningarna". LO:s "lära" är inget annat än den urkristna församlingens lära. Utgår man från att Bibeln är Guds Ord, är det givetvis en aning motsägelsefullt att samtidigt ifrågasätta vad Gud sagt. Å andra sidan har vi rätt att ifrågasätta. Bibelns Gud tillåter och respekterar vårt ifrågasättande och våra tvivel. Skriften innehåller många berättelser om hur Gud, för att fullborda sina planer, leder och överbevisar motspänstiga och tvivlande individer. I kyrkliga sammanhang har man ofta haft en rädsla för kritiska frågor och tvivel (det gäller även Svenska Kyrkan). Detta har inget stöd i Bibeln, utan bygger på att man själv är osäker i sin tro. Sanningen håller naturligtvis alltid att prövas, annars är den ingen sanning. Om det vi säger är sant, tål det därför att ifrågasättas och är det inte sant, ja då finns det ju all anledning att ifrågasätta det! Nya Testamentet är fullt av exempel på hur Jesus och apostlarna ledde människor från tvivel till tro genom att förklara vad som stod i Skriften eller genom direkta bevis, som t ex när den uppståndne Jesus visade sig för de tvivlande lärjungarna i Luk 24:36-43. Detta är ju precis en av LO:s Bibelskolas uppgifter.

Vid ett tillfälle diskuterade jag kristen tro med en äldre, icke troende släkting. För att visa sin inställning till kristendomen berättade denne om en episod från sin barndom, när han vid ett tillfälle tvingades gå i kyrkan. Det enda han i stort sett mindes, var prästen som stod och röt i predikstolen inför de förskrämda barnen, "Det är inte fråga om du kan tro, du s k a l l tro!" En sådan inställning har emellertid ingenting med kristen tro att göra. Tvivel botas inte genom att man avstår från att tänka. Tvivel botas genom att man blir övertygad om vad som är sant! Den tro man annars får, blir bara en uppblåst ballong, som förr eller senare kollapsar.

Frågan är naturligtvis i vilken anda man ifrågasätter. Att ifrågasätta enbart för att finna fel och inte för att man söker sanningen är något helt annat, som inte behagar Gud och som dessutom är djupt oärligt.

Att tvivel skall bekämpas (=motarbetas) är väl inget fel. Åtminstone om det gäller tvivel på sanningen. Att tvivla på lögnen är enbart rätt och riktigt. Så det beror väl på vad man menar. Vikten av "den positiva bekännelsen" talas det ju mycket om i alla möjliga sammanhang. Kampen mot tvivel, kampen mot den egna synden etc och vikten av positiv bekännelse i detta sammanhang är något som många gudsmän och gudskvinnor skriver om, utan att för den skull vara "sektmedlemmar". Läs t ex om Martins Luthers kamp i klostret innan han förstod att frälsningen inte kommer av gärningar utan av Guds nåd, genom vår tro. Efter denna upptäckt grundade han ju som bekant den protestantiska "sekten" — eller "villoläran" som den tidens fariséer kallade den.

 

3 — Verkligheten är svart/vit. Vi är utvalda (Goda), allt utanför rörelsen är ONT och skall bekämpas.

Bibeln säger själv att det finns två vägar, livets och dödens väg:

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen mot er, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Så må du välja livet, för att du och dina efterkommande må leva genom att du älskar Herren, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom. (5 Mos 30:19-20)

I den bemärkelsen är således all sann (bibeltrogen) kristendom svart/vit. Alla människor är utvalda av Gud. Jesus dog för alla, men endast de som erkänner sin egen synd och tar emot Guds förlåtelse genom Jesus Kristus blir räddade. Detta är vad Skriften säger, inte Ulf Ekman, dvs han säger det också, men det är inte han som har hittat på det. Detta är något som väckelsekristna har sagt i alla tider.

Det är också sant att världen är "fallen och ligger under den ondes våld". Detta handlar om skillnaden mellan Guds församling och världen. På LO erkänner man alla sanna kristna. Man erkänner att det finns frälsta människor inom alla kristna samfund, inkluderande Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan. Man påstår sig inte ha ensamrätt på sanningen i varje detalj, och erkänner och värdesätter alla syskon och deras arbete för Guds Rike. I dag kan man ju också se ett närmande mellan t ex Pingströrelsen och LO. Att det sedan finns människor som kallar sig kristna men inte är det i Bibelns bemärkelse är en annan sak. Jag känner själv präster i Svenska Kyrkan som inte ens tror på Gud. Man blir givetvis inte frälst bara för att man är medlem i en församling, inte ens genom att vara med i LO. Det handlar inte om medlemskap, utan om att bekänna Jesus som herre i sitt liv och tro på att Gud har uppväckt honom från de döda, som Paulus säger i Rom 10:9. "Då skall du bli räddad." LO är dessutom betydligt mer tolerant än vad den tidiga Pingströrelsen var, där man gick så långt så att man menade att inga andra var frälsta än "vi". Då kan man möjligen tala om sekt. Nu har detta ju tack och lov förändrats. Människor mognar.

Det som skall bekämpas är dessutom inte människor. Gud älskar ju alla och vill att ingen skall gå förlorad. Det vi skall kämpa emot är i stället Djävulen och de onda andemakter som förför människor på olika sätt och lurar dem i fördärvet. Bibeln talar på många ställen om en kamp mellan det onda och det goda. Jag strider t ex inte mot er personligen genom att skriva detta brev. Det jag kämpar mot är lögn och orättvist förtal.

 

4 — Vilseledande uppgifter om rörelsen tillämpas vid värvning och vid "fundraising" eller försäljning. Hela sanningen finns endast hos några få i toppen.

Det sista stämmer helt. Hela sanningen finns bara hos toppen, dvs Fadern, Sonen och den Helige Ande. Den begränsade sanning som församlingsledningen har tillgång till är dock fullt tillgänglig för varje församlingsmedlem. När det gäller de andliga sanningarna, så gör Ulf och de andra pastorerna allt — genom predikan, seminarier, böcker etc — för att dela med sig av sina kunskaper och sin förståelse. Om vi talar om ekonomin så har vi revisorer (helt oberoende av LO) som granskar verksamheten. På församlingsmötena redovisas ekonomin detaljerat inför församlingsmedlemmarna. Vem som helst kan ringa till ekonomiavdelningen och fråga om ytterligare detaljer. Varje medlem kan få insyn i varje fråga som han eller hon är intresserad av.

Däremot är det första påståendet en total lögn när det gäller LO (beträffande scientologerna är det sant). När vi är ute och evangeliserar etc, predikar vi bara Guds Ord, dvs vad Bibeln säger, inget annat. Säger man på ett möte att kollekten går till ett visst ändamål, så gör den också detta. "Det tror vi inte på" säger ni kanske. Må så vara, men vad har ni för grund för detta? Upp till bevis!! Kom inte bara med tomma påståenden! Om det är sant vad ni säger, måste ni kunna belägga detta.

 

5 — Manipulation med psykologiska metoder för att värva och vidmakthålla kontrollen över sina medlemmar. (isolering, beroende, angiveri). Vad som sägs i bikten används ibland emot dig.

En perfekt beskrivning av många sekter, t ex scientologer, moon-sekten, Jehovas Vittnen. Stämmer inte alls på LO. Det är relativt hög tröskel att bli med i församlingen, eftersom man inte i första hand vill ha kvantitet utan kvalitet, människor som verkligen är överlåtna till Gud, inte bara passiva konsumenter. Vem som helst är naturligtvis välkommen att komma på våra möten och bli välsignad, men en församling som skall kunna uträtta något måste ha överlåtna medlemmar som hjälper till både ekonomiskt och praktiskt. Det är svårt att förneka att LO uträttar en hel del. T o m de som tycker mest illa om oss brukar erkänna detta.

Det är lätt att lämna församlingen. Jag känner folk som gjort det av olika skäl; de har flyttat, känt att de inte passat in i församlingens vision, blivit arga på något (eventuellt utan orsak), kanske blivit felaktigt behandlade (ingen är perfekt, inte ens Ulf Ekman) eller lämnat LO av någon annan orsak. Men så är det väl i alla församlingar. Jag minns när jag gick i Pingstkyrkan i Sollentuna och en alkoholist i 35-årsåldern blev frälst. Han lade snart an på en söt 19-årig flicka i församlingen som dessvärre inte besvarade hans ömma känslor. Hon försökta vara så snäll som möjligt mot honom för att inte såra honom etc, han fick enorm förståelse från församlingen. Till slut slog han sönder en massa fönsterrutor i ilska. Trots detta fick han vara kvar, blev ännu mer omhändertagen men inget hjälpte, därför att hans hjärta var fel. Han trodde han kunde manipulera människor. Det slutade med att han lämnade församlingen, skrev lögnaktiga brev till höger och vänster och gick runt i de andra församlingarna och ljög om hur felaktigt behandlad han blivit. Så sådant kan hända lite varstans, inte bara på LO.

Att det skulle förekomma angiveri och isolering är ren lögn. Jag har jobbat snart 3,5 år på gymnasiet. Inte en enda gång har någon varit och kontrollerat mina lektioner eller försökt hitta några fel i det jag säger till eleverna när jag själv har morgonsamling. Jag är personligen förvånad över den frihet som finns här. Den är större än på en vanlig skola (jag har jobbat på många olika stadier och skolor). Men som Skriften säger, "Där Guds Ande är, där är också frihet".

Någon direkt bikt förekommer inte på LO, däremot själavård. Att det som framkommer där skulle registreras för att sedan kunna användas mot någon stämmer inte heller. Jag är god vän med Sten Nilsson, en av de pastorer som sysslar mycket med själavård. En mer underbar, kärleksfull man får man nog leta efter. Jag vet att han hellre skulle dö än använda något förtroende han fått på ett felaktigt sätt.

 

6 — Utplåning av ens gamla identitet, utrensning — även av vänner och familj, därefter indoktrinering.

Stämmer också på moon-sekten etc men inte på LO. Enbart tomma beskyllningar och staplande av lögn på lögn. Jag har kvar nästan alla mina gamla vänner och umgås lika mycket med dom idag som innan jag gick med i LO. Den enda som sagt upp bekantskapen med mig är en kvinnlig präst, som bara lade på luren när hon fick höra att jag var på LO och dessutom vägrade erkänna att detta var osunt. Det var alltså hon som sade upp bekantskapen, inte jag. Ett annat par har inte direkt tagit avstånd från mig. Vi träffas ibland, men de hatar Livets Ord av den enkla anledningen att de (speciellt mannen) avskyr allt vad väckelsekristendom heter. Så där kanske vår vänskap är en aning ansträngd (från deras sida). Jag känner emellertid andra som förlorat många vänner. De (dvs "vännerna") har sagt upp bekantskapen! En flickas föräldrar (hon hade tidigare haschat och rumlat runt) sa, "det hade varit bättre om du fortsatt att knarka och ligga med killar till höger och vänster än att du blev frälst". Vissa föräldrar har sagt till sin son eller dotter, "Om du går med i Livets Ord är du inte välkommen hem igen". Vem har då tagit avstånd?! Vem skall då ställas till svars för att barnen mår dåligt? Sådana människor hatar egentligen inte LO, de hatar Jesus, de hatar det sanna och det rätta och det goda. Tyvärr! Detta profeterade Jesus om, "Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull..." (Matt 10:22). Kanske detta också är huvudorsaken till varför FRI förföljer LO. Jag har en gång tidigare skrivit till er och fick då svar så småningom. Formuleringarna var visserligen sockersöta, men bakom anade man ett illa dolt hat, som nästan fick mig att må illa. Varför???? Dessutom bemöttes bara ett enda av mina argument, där jag antagligen hade fel, vilket jag i så fall villigt erkänner. Resten av min argumentering bestreds enbart genom att man än en gång upprepade de tidigare osanningarna.

När jag gick Bibelskolan poängterades gång på gång hur viktigt det är att inte bryta med sin familj eller sina vänner, även om de tar avstånd från en, eller behandlar en illa. ("Aha", tänker ni väl nu direkt, "det är bara för att man skall få tillfälle att snärja även dom i sina klor. Allting är illvilliga beräkningar." — Min kommentar, "Har ni hört talas om paranoia?")

För övrigt finns det knappast någon annan kristen rörelse som betonar familjen så starkt som LO.

På Livets Ord förekommer mycket indoktrinering. Indoktrinering betyder nämligen "påverkan". Vad är det ni själva sysslar med för övrigt? Ni försöker ju påverka människor efter er övertygelse. Vad sysslar förresten Unga Örnar, SSU, Scouterna, skolan etc med? Jo påverkan! Det ni kallar indoktrinering hos oss, kan också kallas undervisning i Guds Ord, bön, lovsång, tillbedjan, gemenskap etc, etc. Vill ni emellertid kalla det för indoktrinering (som väl har den rätta negativa klangen för att passa er), så var så god.

Att bli frälst innebär naturligtvis i viss mån en "utplåning av ens gamla identitet", men i positiv bemärkelse. Skriften säger ju att den som är frälst är en "ny skapelse" och det som kännetecknar en ny skapelse är att den inte har något förflutet. Detta innebär inte att man förlorar sin personlighet eller att man tar avstånd från sina vänner. Det betyder i stället att "det gamla är förgånget". Knarkproblem, ensamhet, spritmissbruk är något som nu är brutet. Man är löst från det som tidigare band en. Detta kan väl knappast innebära något negativt och är ju precis vad alla psykoterapeuter, psykoanalytiker etc strävar efter, dock utan någon större framgång.

 

7 — Kräver orimliga prestationer för att skapa skuldkänslor.

Saga-Lena påstod att det var normalt inom LO att medlemmarna sover ca tre timmar per natt. Löjligt! Ren och skär lögn! Jag sover 6 - 8 timmar och alla som jag känner sover ungefär som folk i allmänhet. Det finns säkert en del som gått till överdrift i detta avseende, men det har knappast varit församlingsledningens fel. Jag hörde berättas om en kvinna som blev frälst i Södermalmskyrkan och som trodde att Gud sagt åt henne att hon inte behövde sova alls. Efter några veckor hamnade hon på sjukhus. Detta var hennes eget tokiga påfund och hade någon i ledningen fått reda på detta, hade de naturligtvis försökt tala henne till rätta.

Däremot är det sant att medlemmarna i LO arbetar mycket inom församlingen. Själv hjälper jag ibland till på bokkaféet nere på stan (välkomna dit förresten) och jobbar på vårt förlag med översättning av böcker. Jag är ute och föreläser bl a om "Tro och vetande" etc, etc. Men det är väl inget fel på det. Vore det bättre om jag satt framför TV:n och rapade och drack ljummen öl och tittade på porr- eller skräckfilmer? Jag gör väl vad jag vill med min fritid. Precis som ni. Varför slåss ni inte i stället mot företeelser som får människor att göra en massa negativa saker? Varför inte ta upp videokulturen och dess avarter, som får en del människor att helt fastna i en passiv tillvaro av våld, sex och ockulta fantasier? Den uppfyller många av sektkriterierna.

 

8 — Det handlar oftast om mycket pengar.

Helt rätt både när det gäller sekter och kristna väckelseförsamlingar som LO. Det är dock stor skillnad mellan t ex scientologer och LO. Lögnerna om alla pengar som går till Ulfs schweiziska konton orkar jag inte ens bemöta.

Jesus sade, "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn" (Matt 28:19). Detta kostar pengar. Vet ni hur många miljoner böcker, Biblar etc som vi delat ut gratis i före detta Sovjet och andra länder under de två senaste åren? Förmodligen inte. Vet ni hur många miljoner av kollektpengar och särskilda insamlingar som genom vår barmhärtighetstjänst gått till nödlidande i olika länder? Ni kanske inte ens kände till (vill känna till) att vi har en barmhärtighetstjänst. Välkommen till vår lokal på Stålgatan för att titta! Jag tror ni kommer att bli förvånade. Men ni utgår väl från att det ligger något lurt bakom detta också, antar jag.

För något år sedan konstaterade en ekonom i UNT belåtet att LO:s ekonomi var dålig. Tacka för det. Ger man bort allt man får in, kan ju knappast ekonomin vara god, åtminstone inte i normala ekonomiska termer.

Så självklart handlar det om mycket pengar. Kristna Skolan har t ex kostat församlingen ca 20 miljoner kronor under de år som vi inte fick någon skolpeng. Djävulens vilja — han upphör dessvärre inte att existera bara för att ni inte tror på honom — är att varje församling skall vara så fattig att man inte kan göra någonting för Guds Rike mer än möjligen dricka kyrkkaffe på söndan. Helst skall ekonomin vara så dålig att all kollekt helt och hållet går åt till att betala räntorna på banklånen.

 

När Saga-Lena talade, använde hon en något annorlunda indelning med åtta punkter, men det spelar ingen roll. Låt mig bara avslutningsvis kommentera några av hennes punkter .

Sektmedlemmarna kan inte, vill inte och hinner inte läsa tidningar. Ser ej på nyhetssändningarna och vet ej vad som händer världen. — Lögn när det gäller LO. Jag har visserligen ingen morgontidning, men det hade jag inte innan jag blev frälst heller. Tycker inte jag har tid att läsa denna på morgonen och dessutom lite väl dyrt. Jag brukar dock läsa tidningar när jag är hemma hos folk, jag ser på TV-nyheterna, både på svensk TV och CNN. Dessutom brukar jag lyssna på BBC på kortvåg för att få lite motvikt mot den ensidiga svenska nyhetsrapporteringen som är allt annat än objektiv i vissa frågor (t ex Israel). De flesta jag känner är mycket allmännbildade och följer med vad som händer. Det finns säkert medlemmar som är ytterst okunniga om vad som sker ute i världen, men sådana människor hittar ni lite varstans.

I sekter kontrollerar man medlemmarnas utseende. I LO är man väldigt fint klädda och det förstår man ju vad det kostar. — Det är sant att folk ofta klär upp sig på söndagsmötet. Än sen då? När jag gick i Pingstkyrkan i Sollentuna var också folk anmärkningsvärt fint klädda, samma sak när jag var med i Kyrkan vid Brommaplan (baptistkyrka). På den tiden reagerade jag över detta och gick själv dit extra slafsigt klädd och orakad för att demonstrera att jag inte gick dit för att visa upp mina fina kläder, utan för att tillbe Gud. Så småningom mognade jag och insåg att de flesta faktiskt klädde upp sig för att det var fest för dem att gå till kyrkan och lovprisa och ära Gud. Av kärlek till mina syskon slutade jag då klä mig utmanande fult, även om jag aldrig blev någon kostymmänniska, vilket jag inte heller är idag. Det finns inget tvång att klä sig fint på LO. Den som inte har så mycket självförtroende kanske kan uppleva ett visst grupptryck, men sådant förekommer ju i alla möjliga sammanhang.

Jesus sade en gång:

Johannes kom och han varken äter eller dricker, och då säger man: "Han är besatt." Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: "Se vilken frossare och drinkare..."

Klär sig kristna i säck och aska, då tycker världen dom är helknäppa och föraktar dom. Klär sig kristna snyggt och försöker göra det bästa av sitt utseende, då börjar man i stället prata om "trosbarbiedockor" eller något annat föraktfullt. Väckelsekristendom kommer alltid att hatas och avskys av vissa människor. Det spelar ingen som helst roll vad man gör. Eftersom människor inte bara kan ställa sig upp och säga, "Jag avskyr och hatar väckelsekristendom", försöker man hitta någonting att hänga upp sitt hat på. Och det går alltid bra, speciellt om man inte är så noga med sanningen.

Felet med bibeltrogna kristna är innerst inne att dessa tar Bibeln på allvar, att de har mage att verkligen tro på det dom säger sig tro på. "Usch så kärlekslöst och hårt, för att inte säga högmodigt!" Ingen i trosrörelsen påstår sig emellertid vara perfekt eller felfri. De flesta är alltför medvetna om sina svagheter och brister. Att som ni gör, leta upp enstaka fel, som naturligtvis finns, och sedan bygga en hel lära på detta, är i hög grad ett utslag av sekterism.

Saga-Lena hävdade att man för målets skull kan stå ut med vad som helst bara för att läran skall spridas. "Man kan begå brott, ljuga eller stjäla för sektens bästa..." Detta gäller förvisso vissa sekter, och ingick i jesuiternas valspråk — "ändamålet helgar medlen" — men att ha mage att påstå (och dessutom kalla sig forskare och präst) att medlemmarna i LO får lära sig att ljuga och stjäla, är en så flagrant lögn att man undrar hur någon normal människa kan nedlåta sig till något sådant. Prata om att kasta sten i glashus. Det vore intressant att veta på vilka källor ett sådant påstående bygger. Forskning kännetecknas ju bl a av man kan uppge sina källor.

"Stackare", tänker ni väl nu. "Att någon kan vara så hjärntvättad, som denne brevskrivare tydligen är, att han tror att han sover 8 timmar per natt när han i själva verket bara sover tre och som tror att det han fått lära sig på Livets Ord är sanning när det i stället är lögn. Att han inte märker hur övervakad och manipulerad han är." eller också tänker ni, "Vilken illvillig, ondskefull rackare. Han måste höra till den inre kretsen med eget konto i Schweiz och specialutbildning i att manipulera och kontrollera de stackars vilseförda Livetsordarna".

Då tänker jag å min sida, "Stackars er som tror att alla som inte tycker som ni antingen är hjärntvättade eller medvetet illvilliga. Hur skall sådana människor som ni någonsin kunna komma fram till sanningen?"

Min fråga till er är "Har ni överhuvudtaget något intresse av att ta reda på vad som är sant? Finns det alls någonting som skulle kunna övertyga er om att er syn på Livets Ord är felaktig?" De uppenbara lögner som spreds förra onsdagen av Saga-Lena Höglin måste vara ett lågvattenmärke när det gäller någonting som går under beteckningen "forskning". Jag undrar för övrigt hur stort undersökningsmaterial hon har som underlag för sin s k "forskning". Och hur tillförlitligt detta material är. Litar man kanske blint på vad s k avhoppare säger, eftersom de säger precis det som man vill höra, eller kontrolleras deras påståenden på något sätt. Tänk om deras uttalande säger mer om deras egen bitterhet och hat gentemot Livets Ord än vad det säger om LO. Så förhåller det ju sig t ex många gånger i samband med att människor skiljer sig. Vid en skilsmässa lyssnar emellertid inte domstolen bara på ena parten. För att Saga-Lenas verksamhet skall förtjäna att kallas forskning, måste man kräva någon form av kritik gentemot källmaterialet.

Saga-Lena hade tydligen också några synpunkter på tungotalet inom LO. Hon menade att detta inte är äkta. Jag skall inte debattera tungotal, eftersom det är en trosfråga. Det jag ifrågasätter är hur någon som inte själv talar i tungor (jag utgår från detta, har jag fel skulle det glädja mig oerhört) kan uttala sig om tungotal. Det är lika orimligt som att anställa en totalt tondöv person som musikresencent. Den som inte själv är andedöpt kan inte uttala sig om tungotal. Nu vet jag att det har funnits vissa inom Pingströrelsen som kritiserat vårt tungotal och det är väl därifrån ni fått det antar jag. Små grytor har ju också öron. Men då litar ni ju på vad en annan "sekt" säger. Får man tro artiklar i DN från nittonhundratalets början, måste pingstväckelsen ha varit betydligt "värre" än någonsin Livets Ord. Hör t ex vad DN skrev den 4/1 1907 apropå pingstväckelsen som just då pågick i Kristiania (dåvarande Oslo). Korrespondenten framhåller att det under julen har:

...hållits möten som trotsar varje beskrivning. Genom lågande predikningar, bön, sång och allehanda religiösa experiment har han (T B Barratt) försatt sina åhörare i formligt vanvett, de har skrikit och uppfört sig som galningar. Flera har störtat omkull på golvet i svåra krampanfall och sedan måst ligga till sängs, sjuka av upphetsningen och rädslan. Värst var det på nyårsafton, då församlingen tjöt så att det hördes långt ut på gatan.

Pingstväckelsen spred sig ganska snart till Sverige och den 30/3 1907 hade DN följande rubriker:

VÅLDSAMMA EXCESSER I GÅR VID PASTOR BARRATTS MÖTE.
Bedjande bringar en kvinna till vansinnets gräns.
Orgier av religiös extas.

Känns ordvändningarna igen (Ni behöver bara ersätta Barratt med Ekman så förstår ni vad jag menar)? Samma hån och kritik mötte också den tidiga Frälsningsarmén då den på sin tid gjorde sitt intåg i Sverige. Det förekom till och med att folk tog sig in på deras möten och klådde upp mötesdeltagarna. Varför, kan man undra? Ja frågan är om inte tidningar och andra hade en mycket stor skuld till detta genom sina lögnaktiga och överdrivna skriverier. Av samma anledning blir Livets Ordsbarn idag, 1993, mobbade i skolan (Jag utgår från att ni beklagar detta.).

Något som förundrar mig är varför ni aldrig nämner alla de tusentals människor inom trosrörelsen som mår bra och är lyckliga. De flesta jag känner på LO mår mycket bra, även om det självklart går upp och ned ibland. (Nu tänker ni väl förstås i bästa psykologstil, "Du kanske tror att du mår bra, men vi vet att du i själva verket inte alls mår bra... etc, etc, etc, blah, blah...)

Är det inte ganska orättvist att utifrån ett litet fåtal avhoppare, varav säkert en hel del mådde ganska dåligt redan innan de kom i kontakt med någon trosförsamling, bygga upp en hel lära om hur fruktansvärd trosrörelsen är. Det finns faktiskt människor även utanför trosrörelsen som mår dåligt, oerhört dåligt. Vid ett tillfälle berättade en präst för Ulf Ekman att några av Ulfs församlingsmedlemmar var intagna på Ulleråker (det stora mentalsjukhuset i Uppsala) och frågade sedan hånfullt vad han tänkte göra åt det. Jag vet inte vad Ulf svarade, men det vore otvivelaktigt frestande att helt stillsamt påpeka för denne präst att resten av de intagna på detta sjukhus förmodligen tillhör hans församling, eller i varje fall hans samfund, och undra vad han (=prästen) tänker göra åt det.

Varför väljer ni ut ett fåtal undantag och låter dessa representera en hel rörelse? Varför inte, förutom avhoppare, också intervjua 1 000 medlemmar i LO om hur de mår etc och sedan göra lite statistik med detta som underlag? Då skulle man kunna respektera era åsikter. Då skulle ni visa att ni är intresserade av sanningen. Och då skulle ni begripa att Livets Ord och Davidssekten i Waco är helt väsensskilda. Inte ens UNT har kommit på tanken att jämföra LO med denna sekt.

Sanningen är att Livets Ord inte utgör sekt, utan är en väckelsekristen, protestantisk, karismatisk, reformatorisk församling. De åtta punkter som enligt er skrift definierar ett öppet religiöst samfund uppfylls alla av LO. Några förtydliganden kan dock göras. Vi påstår inte att vi har svar på alla frågor. Däremot påstår vi att Jesus har svar på alla frågor. På LO lägger man inte heller någon skuld på människor för deras misslyckanden. Sånt sysslar djävulen med. Han är expert på att få människor att känna sig värdelösa och misslyckade. Evangeliet befriar i stället människor från känslor av förkastelse och skuld. Men otvivelaktigt är man själv orsaken till många av sina misslyckanden och problem. Genom vår egoism, korttänkthet etc försätter vi oss i situationer som inte är bra för oss. Detta är precis vad Bibeln säger. Lösningen är inte att framhärda i sitt felaktiga beteende, utan att böja sig under sanningen och ändra sig. Det ligger inget dömande i ett sådant påstående. Det är precis samma sak som när en läkare säger till en infarktpatient att denne måste sluta röka. Det finns inget dömande i detta. Det handlar bara om sanning. Sluta rök och lev eller fortsätt rök och dö!

Sanningen är det enda som kan befria från skuld. Att förneka verklig, sann skuld, hjälper ingen. Det är som att vitmåla ett ruttet trästaket. Rötan finns kvar och tränger snart igenom färglagret.

Jag kan inte annat än säga "Skäms på er!" Syssla med det ni är kallade att göra, dvs hjälpa människor som hamnat i klorna på verkliga sekter, vilka uppfyller de åtta kriterierna! Sluta med att sprida lögner, annars kommer fler och fler att tappa tilltron till er! Människor kan ju börja undra om era påståenden när det gäller scientologer och moon-sekten kanske är lika felaktiga och illa underbyggda som era påståenden om LO. Om ni inte ser upp så kanske ni istället för att vara den organisation som människor förknippar med "FRI från sekter" blir en organisation som kommer att associeras med "FRI från sanning"!

Jag förmodar att många av er har barn som suttit eller kanske fortfarande sitter fast i sekter. Jag förstår er frustration. Men inte hjälper ni dem genom att baktala Livets Ord. Kanske känner ni någon eller några som varit med i LO och mått dåligt av detta, vad vet jag. Jag vill då bara fråga, "Tror ni att ni hjälper dem genom att felaktigt påstå att man på LO bara får sova tre timmar per natt eller att en tiondel av församlingsmedlemmarnas löner dras direkt till LO?" Inte hjälper ni någon enda människa genom att ljuga! Nu har jag väl svårt att tro att allt ni säger är medveten lögn. Men i så fall är ni verkligen förda bakom ljuset. Då tycker jag att ni så objektivt som möjligt skall kontrollera era sagesmäns påståenden.

Jag vill inte på något sätt såra er. Kanske har jag uttryckt mig lite väl skarpt, men jag blir så upprörd över att ni verkar vara så totalt ointresserade av vad som är sant, av hur det verkligen är. Jag förstår det inte! Förstår ni?

Hälsningar
Krister Renard

PS. Skulle det vara så att ni, mot vad jag tror, tar avstånd från Saga-Lenas lögner ber jag er bortse från detta brev. I så fall har jag varit ute i ogjort väder. Jag skulle bli mycket glad om det förhöll sig på detta sätt. DS.

www.religionochfrihet.org är en en hemsida som ingående diskuterar FRI och dess agerande (huruvida alla uppgifter som förekommer där är korrekta vet jag inte, men min bedöning är att denna hemsida i huvudsak verkar vederhäftig). Den intresserade läsaren rekommenderas att ta en titt på denna sida. De uppgifter som framkommer där, styrker min uppfattning att FRI:s egentliga syfte inte är att rädda offer för desktruktiva sekter, utan att huvudagendan är att stoppa all levande kristen tro. Hade Jesus kommit till jorden idag, i stället för för tvåtusen år sedan, är jag övertygad om att FRI hade gjort allt som står i deras makt för att få Honom tvångsintagen på psyket och neddrogad med tunga psykofarmaka.


Till nästa brev till FRI
Tillbaka till Krister ogillar

© Krister Renard