Falcon 4.0

     by Microprose    

 

(Nedanstående text utgör en exposé över Falcon 4.0 och dess historia. Jag har därför inte tagit bort inaktuella texter utan lagt till nya avsnitt allt eftersom. Detta för att ge läsaren en känsla för denna unika flyg- och krigsspelssimualtor, som fortsatt att utvecklas långt efter att diverse olika företag övergett den. Och långt efter att den saligen borde ha somnat in. Många av länkarna i texten är givetvis döda, men jag har låtit allt stå kvar som när jag skrev det. En del äldre länkar fungerar, men i princip så är den sist skrivna texten den aktuella — fortfarande så flyger dock entusiaster de äldre versionerna, eftersom dessa kan ha vissa fördelar jämfört med senare versioner.)

Falcon 4.0 är, precis som F/A-18 Korea, inte bara en flygsimulator utan också en krigsspelssimulator. Faktum är att det hela började som en fullfjädrad krigsspelssimulator, som utvecklades av personer som utvecklat sådana simulatorer för USA:s försvar. Kring detta byggde man sedan en flygsimulator. I princip skulle man kunna sätta sig i en rysk stridsvagn och delta i händelserna, om man nu hade man programmerat in denna möjlighet.

Men man inte bara flyger ett stridsflygplan — jakt/attackplanet F-16 Falcon (i senare versioner kan man också flyga andra flygplanstyper och då också ryska, kinesiska etc plan) — man flyger dessa plan i olika uppdrag, som antingen är enstaka uppdrag eller som ingår i ett helt krigsscenario. Arenan är ett tänkt framtida nytt Koreakrig (i senare versioner kan man flyga i många andra områden i världen), där Nordkorea än en gång försöker erövra Sydkorea. Man flyger tillsammans med andra amerikanska stridsplan (B-52, A-10, F-111, F-15 etc, etc samt andra F-16). Mot sig har man både äldre och fullt moderna sovjetiska stridsplan (från Mig 19 till Mig 29 och Suchov 27). På marken finns otäcka SAM-batterier av olika typer samt luftvärn, som gör allt för att skjuta ned en.

Man lär sig planet genom att gå en flygskola, där man först övar i allmänt handhavande av planet, start och landning etc, för att sedan gå över till att lära sig använda navigeringshjälpmedel, radar och de olika vapensystem som finns hos en verklig F-16. Allt är mycket verklighetstroget och ligger förmodligen så nära det verkliga planet som är möjligt, med tanke på att en hel del data för F-16 givetvis är hemliga. Men är det verklighetstroget är det också svårt att lära sig. Det medföljer en manual på ca 300 sidor som är nödvändig att läsa samtidigt som man går i flygskolan. På ett ställe står ungefär så här i manualen, efter att man gått igenom något mycket svårt, "Difficult eh? Well, you wanted it real, and you got it real!"

Vy från F-16 cockpit under inflygning mot en flygbas strax utanför Soul. På HUD:en (Head Up Display), som piloten tittar ut igenom, presenteras grundläggande flygdata (fart, höjd, avstånd till nästa waypoint m m). På ett riktigt flygplan projiceras detta i oändligheten, så att piloten inte behöver fokusera om när han skall titta på HUD-data. På en simulatorskärm behövs givetvis inte detta. De två "tv-skärmarna" kallas "multi function displays " (MFD). Där kan olika information presenteras. Under normal navigation fungerar den vänstra MFD:n som radarskärm och den högra används för navigation. Grafiken är betydligt bättre i själva simulatorn än i denna bild. I upplösningen 1600x1200 och med en 22" skärm är det otroligt snyggt gjort.

Precis som i andra bra simulatorer så fungerar knappar etc på instrumentbrädan och man kan även titta åt sidan och nedåt och använda de knappar och rattar som finns där (man använder musen för att trycka på knappar och vrida på omkopplare). Man ställer in frekvenser på radion och har fantastiska möjligheter till radiokommunikation. Det finns AWACS-plan i luften hela tiden som kan ge information om fientliga plan och var eventuella egna tankplan finns (ja man kan faktiskt lufttanka men det är mycket svårt — förmodligen t o m svårare än i verkligheten) etc. Man hör sig själv anropa och kan välja mellan olika röster (både manliga och kvinnliga). Man kan kommunicera med de andra planen i den egna flighten och kan kommendera (om man är ledare för flighten) formationsflygning av olika typer, ange vilka mål de skall anfalla med mera eller fråga hur mycket bränsle och vapen medlemmarna i den egna flighten har kvar och deras status (när det gäller skador) etc. Kommunikationen sker genom knapptryckningar (se nedan).


En annan interiörbild från F-16 cockpit. De flesta av knapparna och rattarna fungerar. Bilderna är hämtade från en cockpit i 1600x1200 upplösning (1024x768 har hittills varit det normala på PC — 800x600 på Mac). I och med kraftfulla grafikkort och datorer har det börjat bli möjligt att köra Falcon 4 i den upplösningen, vilket ger en dramatisk ökning av bildkvaliteten.

Och här ser vi den främre vänstra sidopanelen i 1600x1200 cockpiten.

Falcon 4 utgör en egen värld som man lätt kan försjunka i. Det finns nästan hur mycket som helst. Som ett litet exempel kan jag nämna att det t o m finns s k night vision goggles (som används av riktiga F-16 piloter). Med dessa ljusförstärkande hjälpmedel kan man se hjälpligt även i totalt mörker.


Night vision goggles ger en spöklik men fullt användbar bild av terrängen. Den vänstra MFD:n visar nu markradarbild, medan den högra visar vad den s k "target pod" ser. Target pod är ett slags IR-sikte (infrarött sikte, dvs fungerar även nattetid) för laserbomber. Målet indikeras av den lilla kvadraten på HUD:en. Laserbombfällningen går till så att man flyger mot målet och försöker hålla den lilla flygplanssymbolen (kallas "flight path marker") över det långa vertikala strecket samtidigt som man håller inne en knapp på spaken. FCC (Fire Control Computer) beräknar sedan när bomben skall fällas utifrån information om lufttryck, temperatur, vind på olika höjder, planets fart, dykvinkel etc. Bomben faller först fritt ballistiskt, men 8 sekunder före träff tänds lasern och leder bomben exakt på målet (lasern lyser inte hela tiden, eftersom det skulle ge fienden en förvarning — denna tid kan man själv välja, ju exaktare man styr planet, desto mindre behöver bombens bana korrigeras av den laserguidade styrmekanismen). Laserbomber träffar med en noggrannhet av någon meter.

Förutom att man kan flyga enskilda uppdrag, kan man också själv göra nya uppdrag i den s k Mission Builder. Här kan man skräddarsy sina uppdrag in i minsta detalj. Man kan ange vilka mål som skall anfallas, hur mycket motstånd det skall vara etc. Man kan även lägga in markförband, stridsvagnsstyrkor och liknande. Grafiken är så fantastisk så att man ser t o m enskilda mynningsblixtar från stridsvagnar och kanoner då man flyger på låg höjd. På nätet kan man också hämta hem nya uppdrag som gjorts av olika användare.

Mission builder är ett mycket potent program. Man kan "bygga" exakta kopior av berömda flygoperationer (eller hitta på egna). Jag har t ex gjort den berömda operationen när Israel 1981 bombade Saddam Husseins (Iraks) kärnreaktor (Osirakreaktorn) utanför Bagdad (dagen innan den skulle börja laddas med bränslestavar). Antal plan och plantyper är precis som i verkligheten. Sedan gör AI:n att resultatet inte kanske blir exakt som i verkligheten (men det blir ju lite mer spännande så). Själva bombningarna utfördes av 8 st F-16A (första versionen av F-16), beväpnade med 2 st 900 kg "dumma bomber" (dvs fritt fallande, ej styrda bomber). Man startade från en israelisk bas i norra Sinai och flög sedan på lägsta höjd (ca 30 m), för att undgå radarupptäckt, över norra Aqabaviken och in över Saudiarabien (man lär ha passerat den jordanske kungens (kung Hussein) lyxjakt och han sägs ha ringt till saudierna och undrat vad som stod på). Osirakreaktorn låg precis på gränsen till F-16:s räckvidd, men tack vare stora extratankar så gick det att genomföra operationen. Hem flög man i stället på högsta höjd för att spara bränsle. Israelerna hade också 4 st F-15A som skydd för F-16-planen. Plus en Phanton II som radarstörningsplan. Allt detta har jag lagt in i simulatorn. Jag har också lagt in irakiska luftförsvarsanläggningar (luftvärn och robotar). Uppdraget startar också exakt det klockslag när det verkliga uppdraget startade. Det är ganska intressant att testa detta uppdrag, även om det innebär en utmaning att flyga så lågt i över en timmes tid. Tyvärr funkar inte uppdrag gjorda i Mission Builder (i en viss version av Falcon 4.0) i andra versioner av Falcon 4.0.

Givetvis gick FN, Europa och även USA i taket över Israels bombning av Osirakreaktorn. Kritiken var massiv och hård. Intressant nog var kritiken i arabvärldens tidningar ganska mild. Innerst inne var Saudiarabien, Iran, Jordanien etc tacksamma mot Israel. Inget av dessa länder ville ha ett Irak med kärnvapen. USA var säkert glada, under de två Gulfkrigen, att de slapp slåss mot ett kärnvapenbestyckat Irak.

Om jag får skryta lite så kan jag berätta att jag laddat upp en del av de uppdrag jag gjort på olika Falcon-forum. Vid ett tillfälle fick jag mail från en f d amerikansk, numera pensionerad, stridspilot, som flugit bl a F-16. Han tackade mig där för, som han skrev, mina "realistiska uppdrag" — jag har f ö laddat hem en hel del uppdrag som andra gjort, och testat; en del av dem har varit bra medan andra mer varit ungefär lika överdrivna som en James Bondfilm med Roger Moore. Den typen av dataspelsuppdrag (passande 10-åringar) gillas inte av riktiga piloter.

Något man ytterligare kan välja är s k Campaigns. Där finns tre olika grundscenarion (i ett av dem har Sydkorea övertaget etc). Datorn genererar sedan ett helt händelseförlopp som pågår i bakgrunden. Hela tiden får man nyhetsmeddelanden om vad som händer. Olika uppdrag genereras som man kan välja att ansluta sig till. En Campaign är som ett helt krig och kan vara hur länge som helst, beroende på hur kriget utvecklas.

När jag körde Falcon 4.0 på min gamla Mac G3:a blev det väldigt hackigt. Med min Mac G4:a så fungerade Falcon i det närmaste perfekt. Enda undantaget är när man kör Campaigns, som är oerhört processorkrävande eftersom det pågår ett helt fälttåg i bakgrunden. Som vanligt får man vänta på nästa datorgeneration innan det flyter som det skall. En allmän regel verkar vara att avancerade spel fungerar till fullo som de skall ungefär två dator- och grafikkortsgenerationer efter att de kommit ut.

På min nya PC fungerar Falcon 4 helt perfekt. Egentligen var Falcon 4 huvudorsaken till att jag köpte en PC. Falcon, som utvecklades av Microprose, var från början endast avsedd för PC. Efter något år portades Falcon till Macen av MacSoft. Dessvärre lade Macsoft nästan direkt ner Falcon, varför det endast kom några få uppgraderingar. Macversionen innehåller därför en del tråkiga buggar, även om det går att leva med dessa. Så småningom köptes Microprose upp av Hasbro, som är ett vanligt spelföretag. De tyckte tydligen inte att Falcon gav tillräckligt med vinst (bra flygsimulatorer är mycket dyra att utveckla och förbättra), så de lade ner Falcon. Någon på Microprose blev då så arg att han la ut hela källkoden (PC-versionen) på Internet (något som är synnerligen olagligt). Duktiga programmerare satte sig in i koden och har sedan dess, med hjälp av riktiga F-16 piloter, stadigt förbättrat Falcon 4. Så nu kan man säga att det handlar om en helt ny simulator. De värsta buggarna är helt borta, realismen har höjts hundratals procent. Numera kan man t ex göra en fullständig motorstart med checklista, precis som i verkligheten m m (tidigare startade simulatorn med motorn igång). Plan och vapen har också uppdaterats, så att det nu finns med de allra seanste planen som Su-30/33, F-22 m fl.

Den senaste versionen av Falcon 4 heter SP3 (Super Pack 3), och är helt gratis. För att kunna installera SP3 måste man ha grundversionen av Falcon 4.0 (på CD), så man måste köpa denna CD (eller få tag på den på annat sätt) innan man kan installera SP3 (För den intresserade kan nämnas att först installerar man Falcon 4 från original-CD:n. Utan att köra Falcon graderar man sedan upp till version 1.08 och slutligen graderar man upp med SP3 — nedan ges en länk till var man får tag på dessa uppgraderingar). Det finns också mängder av tillbehörsprogram med vars hjälp man kan göra egna campaigns, "måla om planen", ändra vilka vapen som planen kan bära etc, ändra vädret m m. I SP3 kan man också flyga andra plan än F-16 (det finns tjusiga cockpits till Phantom 2, A-10, B-52 m fl). Falcon 4 kan också flygas i nätverk, både över Internet och via LAN. Det har också utvecklats och håller på att utvecklas andra "teatrar". Originalversionen utspelar sig i Korea, men olika grupper har utvecklat (utvecklar) landskap etc, så att man kan (eller kommer att kunna) flyga i Europa, Mellanöstern (t ex uppleva Gulfkriget), Vietnam m m. Det råder nog ingen tvekan om att Falcon 4.0 är den absolut mest avancerade stridsflygsimulatorn som finns just nu (jag räknar då inte in professionella simulatorer). Tyvärr fungerar bara en liten del av ovannämnda uppgraderingar i macversionen av Falcon.

Bland det bästa med Falcon är landskapet. Grafiken är bättre än i någon annan simulator jag sett (gällde när detta skrevs — t ex så har MSFS 2004 betydligt bättre grafik än Falcon 4.0), speciellt när man flyger på låg och medelhög höjd. Terrängen bygger på satellitdata över Korea. Jag har inte sett någon annan simulator som har så mycket objekt på marken. Det finns hundratals städer och byar, mängder av broar, fabriker, flygbaser etc. Man kan t o m starta i Japan för att flyga upp mot Korea.

En lågflygande F-16 beväpnad med 2 Mk-84, 2000 lbs (ca 1 ton) "dumma" bomber (dvs bomber som bara faller fritt utan att styras efter att de släppts). Innanför bomberna sitter på varje vinge en fälltank. För självförsvar finns 2 AMRAAM (medeldistans radarstyrda luftmålsrobotar — sitter på vingspetsarna) samt 2 Sidewinder IR(värme)-styrda luftmålsrobotar. Under flygkroppen hänger en ECM-kapsel (Electronic Counter Measure), vilken försvårar för fientlig radar att låsa. Position: någonstans i norra Korea.

I Falcon 4.0 kan man ställa in grafikupplösning på flera olika sätt. Man kan välja hur långt från egna planet man skall se detaljer i terrängen, skärmupplösning etc. Har man en mindre kraftfull dator får man räkna med att köra med sämre grafik för att få hyfsad frame-rate.

Strax före touch-down en sommarkväll i Korea

Falcon 4.0 fungerar egentligen allra bäst med Voodoo 5 grafikkort. Det går givetvis bra att köra med GeForce eller ATI:s mer kraftfulla grafikkort också, men det blir inte riktigt lika snyggt. Det är viktigt att använda anti-aliasing (en funktion som tar bort taggigheten i konturer, t ex horisonten). På Macen har jag två grafikkort, ett ATI Radeon och ett Voodoo 5 (X-Plane går inte alls att köra med Voodoo 5, därför var jag tvungen att också ha ett Radeonkort, när jag körde X-Plane på min Mac). Dessa kort går till en bildskärmsomkopplare från Dr Bott och sedan till skärmen. Vill jag byta grafikkort, startar jag om datorn och kopplar om omkopplaren, och vips så kör jag på det andra kortet. Mycket behändigt, fast inte helt billigt. Omkopplaren kostade ett par tusenlappar, men ger å andra sidan ingen som helst kvalitetsförsämring av grafiken, ens i höga upplösningar.

Även Macversionen av Falcon 4.0 har förbättrats, men eftersom man inte haft tillgång till källdkoden har man bara kunnat göra ganska begränsade uppgraderingar, t ex göra planens prestanda, vapensystemens data etc mer realistiska samt förbättra grafiken och införa nya typer av flygplan och vapen.

Man kan flyga andra plan också om man vill. Här cockpit i en C-130 Hercules transportplan

Och här ser vi en vy från Aye's snygga 1600x1200 F-15 cockpit. Kan nedladdas här (kostar ca 10 USD)
.

Det finns också med ett helt taktiskt bibliotek med information om alla enheter (flyg, robotar, stridsvagnar etc), både egna och fientliga. Man kan läsa om de olika enheterna och t o m lyssna på hur deras radar låter i den radarvarnare som finns i F-16 (olika radar låter olika och man måste lära sig att känna igen dem för att veta vilken typ av flygplans- eller markradar som försöker låsa på en).

Senaste nytt om Falcon 4.0 (061222)

Det finns f n tre grundläggande uppgraderingar:

1. SP4 (länkar till ställen där man man ladda ner SP4 finns på Frugals forum — se nedan). Man har inte gjort några ändringar i källkoden (eftersom man inte haft tillstånd till detta), utan det handlar om dataediteringar (mer realistiska flygegenskaper, mer korrekta data för robotar etc) samt grafiken (texturer, nya objekt, nya flygplanstyper etc modellerade). Nivån på realismen har höjts avsevärt i och med SP4. Vissa robotar hade tidigare väldigt överdrivna egenskaper (exempelvis även när målet var i radarskugga fortsatte roboten att vara låst på målet).

2. FF (Free Falcon). Free Falcon är en grupp som arbetat med att ta fram snyggare texturer, nya plantyper att flyga etc, mer byggnader och objekt på flygplatserna etc. FF har arbetat oberoende av SP-4-gruppen. Senaste versionen heter FF3.1. Bl a så finns i denna uppgradering Viggen och JAS Gripen, vilket är ganska kul. Samt en mängd äldre plan som Douglas Skyraider, F-8 Crusader, Super Sabre etc, vilket gör att man kan flyga Vietnamkampanjer med större realism. I viss mån så överlappar FF och SP4 varandra.

3. BMS (Bench Marks Sim) är en ytterligare grupp som arbetar på att förbättra Falcon 4.0. De har under en tid haft tillstånd av den som numera äger källkoden till Falcon 4.0 (Atari) att göra ändringar i denna. Sista versionen heter BMS 2.0. BMS har inneburit ett verkligt lyft för Falcon 4..0. Man har bl a förbättrat grafiken (uppdaterat grafikmotorn så att den klarar modernare format, vilket gör att man lätt kan importera landskap etc från andra flygsimulatorer, t ex Microsoft Flight Simulator). Man har gjort mängder av småförbättringar hos flyginstrumenten, vilket ökat realismen (och svårighetesgraden) betydligt. Vädereffekterna har genomgått en dramatisk förbättring. Molnen kastar numera skugga på marken och blixtar lyser upp hela omgivningen på natten, (den översta bilden med en F-16 cockpit visar hur molnen förbättrats — tidigare var molnen lövtunna skikt bara). Man har infört dopplerljud så att man hör hur ljudfrekvensen hos ett passerande flygplan sjunker. Totalt handlar det om hundratalet förbättringar. Just nu får man inte fortsätta att arbeta med källkoden, men jag skulle tro att Atari kommer att låta BMS-gänget fortsätta så småningom. Atari hade planerat att komma med två uppgraderingar av Falcon 4.0. Den första skulle heta Falcon OIR (Operation Infinite Resolve) och den slutgiltiga, Falcon V (de förbättringar som BMS gjort skulle inkluderas i dessa). Just nu ser det inte ut som om dessa uppgraderingar någonsin kommer att fullbordas (allt arbete ligger nere för närvarande).

I FF3 finns mängder av nya flygplanstyper. Ovan ser vi en toppmodern, tvåsitsig, israelisk F-16i, med konforma kroppstankar (utbuktningarna på sidorna — ökar den interna bränslelasten betydligt och ger således väsentligt bättre räckvidd) på låg höjd över ökenlandskap (från en teater som heter ODS 512 — Operation Desert Storm 512 — och som täcker hela Mellanöstern från Iran till Medelhavet).

Det är fullt möjligt att kombinera ovanstående uppgraderingar. Man kan först installera SP4 sedan ovanpå detta FF3 och till slut BMS. De olika teatrar som gjorts för Falcon 4.0 (Vietnam, Europa, Balkan, Panama, Operation Desert Storm m fl) har uppgraderats så att de numera går att köra på SP4, FF3 och BMS.

4. Cobra. Falcon Cobra är en variant av BMS (jag har inte riktigt klart för mig relationerna mellan dessa). Här har man, precis som i BMS, gjort ändringar i källkoden. Cobra kan betraktas som den ultimata versionen av BMS och sista versionen heter Cobra 1.1.1. Cobra installeras antingen ovanpå SP4 eller FF3.1. Cobra kan laddas hem från Free Falcon (se länk i 2. ovan). Cobra har många ytterligare finesser jämfört med BMS, men har tyvärr också vissa nackdelar. Vissa plan består av så många polygoner (t ex F-15C) och om man har många sådana parkerade på marken så får man frame rates på under 10 när man tittar på dem, vilket är oflygbart. Och även efter start, på ganska stort avstånd från basen, går fps ner rejält när man tittar bakåt mot basen (om där finns många F-15C parkerade). Det är ganska irriterande. Men grundläggande är Cobra mycket bra och väldigt stabilt. Jag har flugit Cobra i ett år och haft väldigt få CTD (= crash to desktop, dvs att datorn hänger sig eller programmet avslutas).

5. Falcon AF. Källkoden till Falcon 4.0, som ägdes av Atari, köptes så småningom av ett företag som heter Lead Pursuit. Detta företag hade som mål att göra en version av Falcon som skulle vara lätt att installera (att installera Cobra med lite olika teatrar etc tar timmar och åter timmar och kräver att man läser på olika forum för att förstå hur man skall göra — gör man något i fel ordning är det bara att börja om från början igen). Och som skulle vara mycket stabil vid multiplayer (dvs när man flyger tillsammans via nätet). De andra versionerna av Falcon har haft en hel del problem vid nätspel. Tanken var god och den färdiga produkten heter Falcon Allied Force (Falcon AF). Jag har givetvis köpt den men flyger den nästan aldrig. Visst har AF en del fördelar. Bra stabilitet och väldigt lite stutter (att simuleringen hackar, vilket är oerhört irriterande), eftersom man moderniserat grafikmotorn. Men tyvärr kan man inte använda andra cockpits (det kanske går men kräver i så fall mycket arbete och de fungerar inte fullt ut). Inte heller kan man ändra på planens flygegenskaper, beväpningsalternativ eller gå in i kampanjer och ändra styrkeförhållanden etc. Datafilerna är nämligen kodade. Det finns bara två teatrar, Korea och Balkan. Det blir till slut ganska tråkigt. Tanken är givetvis att om man inte kan ändra i datafiler etc så får man en mer stabil simulator. Och det är ju sant. Men det hjälper ju inte om det blir så tråkigt att man inte vill flyga den.

6. Falcon OF. Och nu kommer vi till det allra bästa (även om det finns en tragik i det hela). Under flera år har en liten grupp arbetat med att förbättra Falcon 4.0. De kallade sig Open Falcon och sin version av Falcon kallade de för Falcon OF (denna version utgör en vidareutveckling av Falcon BMS). De sysslade med stora ändringar i källkoden, men eftersom de aldrig släppte ut en färdig produkt var det inte olagligt. Till slut tröttnade någon betatestare eller någon i gruppen, ingen vet vem, och läckte ut koden som bittorrent (vilket innebär att delar av filen finns på flera datorer och man behöver ett speciellt program för att kunna ladda hem en sådan fil). Det handlar om en stor fil, ca 500 Mb. Detta ledde till mycket skarpa reaktioner. Open Falcon stängde omedelbart sin hemsida och gruppen upplöstes tyvärr. Detta av rädsla för att Lead Pursuit (som nu äger koden) skulle åtala dem. Mycket tråkigt, eftersom den version som läcktes ut var en ganska tidig betaversion. Nu är det osäkert om det någonsin blir någon färdig version. Förmodligen hoppades Open Falcongänget att man så småningom skulle få tillstånd att distribuera sin version på nätet, eller att kanske Lead Pursuit skulle köpa OF och lägga in funktionerna i OF i AF.

Olika forum har varit fulla av upphetsade diskussioner om Falcon OF. Alla beklagar givetvis att Open Falcon lade ner sin verksamhet, men många är glada för att någon läckte ut OF. Annars kanske den aldrig kommit ut menar man.

Men nu är det som det är. Frågar man på Frugals var man kan ladda ner OF får man smisk på fingrarna. Det är tabu. Ändå kör massor av folk OF. Mitt tips är att man googlar på ”Open Falcon download” eller något likande. Då hittar man förmodligen rätt. Det var i alla fall så jag gjorde. För att kunna ladda ner OF måste man först ladda ner ett program för bittorrent. Det finns många sådana gratisprogram. Ett heter t ex just BitTorrent. OF är lätt att installera och närmare instruktioner hittar man på Frugals när det gäller installation och funktion. Det förutsätts att man har originalcd:n till Falcon 4.0. Annars funkar det inte.

Trots att det handlar om en beta är den mycket stabil (mer stabil än många färdiga programvaror). Första gången jag flög OF fick jag en riktig kick. Borta var all stuttering. Jag säger all! När man startade flöt starbanan undan helt, totalt utan hack eller någonting. Det var precis som i verkligheten. Jag ropade högt av glädje, "Äntligen!" så grannarna knackade i väggen. Det kändes verkligen som "äntligen!". Äntligen, efter 10 dator- och grafikkortsgenerationer, går Falcon att flyga som det var tänkt. Man har kodat om väldigt mycket. bl a så är instrumentpanelen mycket mer realistisk, när det gäller handhavande av radar och de olika systemen. Mycket svårare, men också mer verklighetstroget. Nu måste man ställa in radiofrekvenser och ils-frekvenser (tidigare så gjordes det automatiskt). De olika vapnen är svårare att använda men har också helt nya möjligheter. Jag kan inte ta några detaljer här, men jag kan bara säga, att efter att ha testat Falcon OF är det omöjligt att gå tillbaka till någon tidigare version. Tyvärr finns inte Viggen och Gripen men det får man leva med. De flesta teatrar fungerar med OF och i stort sett alla cockpits (t e x Ayes’). Så är du seriöst intresserad av Falcon finns inget annat alternativ. Ladda hem och lär dig. Det följer med en detaljerad manual på några hundra sidor (som förutsätter att man kan Falcon sen tidigare).


Ännu mer senaste nytt om Falcon 4.0 (080501)

Fortfarande utvecklas Falcon 4.0.

Senaste versionen av OF (Open Falcon) är Falcon OF 4.5. Vapensystem, radar etc har här uppnått en ännu högre nivå av realism. Systemen blir allt mer lika det verkliga planet, samtidigt som givetvis inlärningströskeln blir högre. JDAM-bomber fungerar nu i stort sett som i verkligheten, etc, etc. Största nackdelen med OF är att IFF inte fungerar (IFF="Identification Friend or Foe", vilket är ett system som gör att man kan identifiera om ett radareko är ett fientligt eller ett vänligt sinnat flygplan). Den som vill följa med i utvecklingen av Falcon OF hänvisas till en internetsajt som heter Global Falcon. Där finns även information om var man kan ladda ned de olika versionerna (oftast som en bittorrent). Där kan man också utläsa att version 4.6 av OF snart kommer att släppas.

Även Free Falcon har utvecklats dramatiskt genom ny exe-kod. Där heter senaste versionen Red Viper (RV) 1.0.0.4. Här har man inte lagt ned lika mycket arbete på mer realistiska vapensystem (även om dessa förbättrats). Men eftersom grafikmotorn är ny får man (precis som med OF) mycket bättre fps och mindre stuttering än vid de äldre versionerna av Falcon 4.0. Red Viper ger till och med bättre fps än Open Falcon. Grafiken är makalöst snygg och användargränssnittet är helt nytt och fräscht. Det finns många bra detaljer. t ex när man startar så märker man av ojämnheter och gupp i startbanan (precis som i verkligheten — riktiga startbanor är inte lika jämna som i simulatorer). Här fungerar också IFF. Man kan också flyga fler olika flygplanstyper, bl a svenska plan (Viggen, Gripen). Mer information om Red Viper hittar man på Free Falcons hemsida. Av Free Falcons hemsida framgår att man kan förvänta sig en ny version, Red Viper 2, inom en snar framtid.

För mig är båda varianterna av Falcon 4.0 stabila och kraschar aldrig (vissa tycks ha problem med speciellt OF när det gäller stabilitet). Det är svårt att säga vilken variant som är bäst, OF eller RV. En fördel med RV är att de flesta intstrumentpaneler fungerar här. Det finns mängder av freeware paneler till Mirage, B-52, F-117 etc, etc att ladda ned. Dessa fungerar i allmänhet i RV men inte i OF. OF är således en mer utpräglad F-16-simulator. Alla Ayes' payware cockpits fungerar dock i både OF och RV. Jag har båda versionerna av Falcon 4.0 installerade och uppskattar dem båda. Ett problem är att vissa joystickskommandon nu är olika i RV och OF och även vilka radiokommandon som finns. Så man måste göra olika profiler för t ex Thrustmaster Hotas Cougar (läs mer om Hotas Cougar på min huvudsida om flygsimulatorer) och även i Shoot (om man nu använder detta program — gör man inte det går man verkligen miste om något).

Kortfattat kan jag nämna att Shoot är ett program som utnyttjar Microsofts röstigenkänningsprogram (Microsoft Speech Recognition — kan laddas hem gratis från Microsofts hemsida). Shoot översätter röstkommanden till knapptryckningar. Det förutsätter givetvis att man har headset med mikrofon (man kan ju inte vara pilot utan headset, eller hur?). När jag t ex säger "Sentry one, request picture" sänder Shoot en viss kombination av tangentbordskommandon till Falcon 4.0 (i det här fallet "q q 1"). Detta betyder att jag begär från AWACS (det radarövervakningsplan som alltid finns som understöd och som i det här fallet har anropssignal "Sentry one") att ge mig en helhetsbild av vilka fientliga plan som finns i min närmaste omgivning. Shoot gör att man till och med kan använda mikrofontangenten på throtteln. Precis som i verkligheten trycker man in denna innan man gör sitt anrop. Utan Shoot sköter man radiokommunikationen genom olika tangentkombinationer (i fallet ovan trycker man således på tangenten "q" två gånger och sedan på siffertangeten "1" en gång). Realismen ökar dramatiskt genom Shoot. Och det bästa av allt, det är gratis. Det finns andra liknande program som kostar pengar. Jag testade ett av dem och det fungerade så dåligt att jag avinstallerade det efter kort tid. Det blev fel hela tiden. När jag gav min rotetvåa order att anfalla ett mål, flög han hem och landade i stället eller något liknande. Shoot fungerar hundraprocentigt. Man måste dock träna Microsoft Speech Recognition innan. Det gör man genom att starta en träningssession, där man läser en känd text. På så sätt lär sig röstigenkänningsprogrammet min egen röst. Om flera personer flyger via samma dator kan man ha en profil för varje person, vilket gör att programmet kan hålla reda på flera olika röster. Shoot kan laddas ner här

Jag har svårt att tänka mig att det skulle finnas någon simulator för stridsflyg som på något sätt skulle kunna mäta sig med de sista versionerna av Falcon 4.0.


Jag tycker det är fascinerande att se vilken livskraft det tycks finnas i Falcon 4.0. Rent logiskt borde den varit passé för länge sedan. De som ligger bakom Falcon 4.0 tycks ha varit väldigt framsynta och skapat en simulator med stor utvecklingspotential som tycks ha förmågan att fortsätta att fascinera alla som är intresserade av militärflyg. Personligen tycker jag att flygsimulatorer är för billiga. Det vore kanske bättre att ta lite mer betalt och kanske även ta betalt för större uppgraderingar. Det är just den filosofin som X-plane hade, som tidigare kostade ca ca 2000 kr (numera har priset sänkts till strax under tusenlappen). Falcon 4.0 tror jag att jag betalade ca 250 kr för plus moms. Det är ju ingenting, med tanke på att det följde med en tjusig handbok på 300 sidor. Det vore synd om alla bra flygsimulatorer skulle försvinna. Jag tror entusiasterna vore beredda att betala betydligt mer än 300 kr för en bra simulator. Dessutom skulle jag vilja uppmana alla som gillar flygsimulatorer att inte tjuvkopiera sådana eller låta andra tjuvkopiera de man själv har. På sikt kommer detta att leda till att alla bra simulatorer försvinner från marknaden. Alternativet är att flygsimulatorer är "open source", dvs att de inte är kommersiella, utan utvecklas av entusiaster (som inte har anspråk på ekonomisk ersättning). Det har ju fungerat mycket bra när det gäller Falcon 4, men det är nog mycket begärt att alla simulatorer skall vara av den typen. Man får dessutom inte glömma bort att den ursprungliga versionen av Falcon 4.0 skapades av proffs med ett stort företags ekonomiska resurser bakom ryggen. Att förbättra ett färdigt program, kräver givetvis mycket mindre än att utveckla ett oerhört komplext program från scratch. Jag är inte ens säker på att entusiaster skulle kunna utveckla ett program som Falcon 4.0 från scratch.


Ytterligare, ännu mer absolut senaste nytt om Falcon 4.0 (220429)

Numera (14 år efter sista inlägget ovan) är både Open Falcon, Free Falcon, Red Viper och Falcon AF m fl saligen insomnade. Det finns säkert folk som fortfarande flyger dessa varianter (själv flyger jag Open Falcon när jag någon gång känner för att flyga Falcon 4.0), men de utvecklas inte längre och deras respektive hemsidor är nedlagda. Men Falcon 4.0 tycks ha många liv. En nygammal version har nu återuppstått, nämligen Falcon BMS (Benchmark Sims). På deras hemsida finns länkar för att ladda ner alla filer man behöver för att installera BMS (via bit torrent). Plus att man kan ladda ned alla manualer, vilket är helt nödvändigt. Utan att sätta sig in i dessa manualer (på hundratals sidor) är det helt omöjligt att flyga Falcon BMS. För installationen krävs att man har den ursprungliga Falcon 4.0 installerad (på BMS:s hemsida finns länkar till nätbutiker där man kan köpa Falcon 4.0 för en billig penning — ca 10 USD). BMS har också ett omfattande forum där man kan diskutera och ställa frågor om allt som rör Falcon BMS. Forumet på Benchmark Sim är mycket aktivt i skrivande stund.

Man har gjort stora ändringar i källkod och databaser och dessutom uppgraderat grafiken dramatiskt. Den gamla koden för flygmodelleringen har man skrotat helt och skrivit ny kod från grunden. Här har man lagt in nya aerodynamiska effekter och därmed gjort flygegenskaperna mycket mer realistiska. Även de olika vapensystemen och radarn har blivit mer realistiska. Man har också förbättrat många andra saker, t ex AI:n. Allt detta kan man läsa om på deras hemsida. Det handlar om en dramatisk förbättring av Falcon 4.0. Den senaste versionen heter 4.36. Men bättre grafik betyder som vanligt att det krävs mer datakraft, vilket är fullt naturligt (Falcon BMS kräver således en riktigt vass dator för att få bra fps och flyt och går endast att köra på datorer med 64 bitars OS). Här kan man läsa ingående om de förändringar som gjorts i koden till BMS 4.36.

Som jag påpekat flera gånger så är det fantastiskt att se vilken livskraft Falcon 4.0 tycks ha. Något som tyder på att det var ett bra koncept, med stor potential, redan från början. Jag hittade för övrigt en välgjord grafisk sammanställning av Falcon 4.0:s historia från F-16 Fighting Falcon 1984 till BMS 4.32 (update 2) januari 2012. (Klicka här för att se historiken (om filen är oläslig, spara den på hårddisken genom att högerklicka på länken och välj sedan "Save Link As..." — öppna sedan filen i en pdf-läsare).

En ytterligare sida med manualer, recensioner, forum etc rörande Falcon BMS finns hos SimHq (denna sida handlar om många andra simulatorer också).

Frugal's Falcon 4.0 forum var ett fantastiskt forum för den som var intresserad av Falcon 4.0 (och alla dess olika versioner). Där diskuterades allt, från mjukvarufrågor och luftstridstaktik till grafikkort och hur man byter en utsliten potentiometer i en Hotas Cougar throttle (det fanns utförliga manualer hur man gjorde, rikt illustrerade med bilder och videoklipp). Så småningom fick Frugal fullt upp med sitt eget liv (fru, barn, jobb) och hade inte längre tid att driva sitt forum. Så han lade helt enkelt ner det (vilket jag tycker han gjorde rätt i — men det var synd för Falcon 4.0-samhället och många var ledsna). Det finns idag ett forum som heter frugalsrefugees där man forfarande (2022) kan hitta en del intressant information. Och på den här sidan hittar man detaljerade instruktioner för potentiometerbyte och andra reparationer på Hotas Cougar (många av dessa artiklar fanns tidigare på Frugal's forum).

Avslutningsvis kan jag nämna att jag skrivit en liten manual för Falcon 4.0 (på svenska). Den tar upp många aspekter av Falcon 4.0, men handlar framför allt om handhavandet av planet och vapensystem (och andra system). Där beskrivs symboliken på HUD för olika vapen (Amraam, Sidewinder, Maverick etc) och hur man ställer in och avlossar dessa vapen. Manualen utgår från en viss programmering av Hotas Cougar (som ligger mycket nära hur knappar och rattar på joystick och throttle är programmerade på en verklig F-16). Handboken utgår från lite tidigare versioner av Falcon 4.0 (typ BMS2). Manualen kan laddas hem här (en zip-fil). I zip-filen ingår en .tmj-fil med den setup (för Hotas Cougar) som beskrivs i min manual.

Tillbaka till Flygsimulatorer