Karta över Lissabon

Viktiga platser som nämns i min artikel om fado är utmärkta med pilar. Jag har avsiktligt gjort kartan högupplöst (det är väldigt irriterande med suddiga kartor, eller hur?). Vill du förstora eller förminska kartan, använd CTRL-plus respektive CTRL-minus — dvs tryck samtidigt på Control-tangenten och plus- eller minustangenten, eller använd Zoom under Visamenyn.

OBSERVERA! Ändrar man zoomläget så ändras alla sidor i webbläsaren, dvs även min huvudsida om fado (vilken då kan bli svårläst). Gå i så fall till "Visa" i menyraden och klicka på "Återställ" (i Firefox) eller "100 %" (i Explorer), eller använd CTRL-0 (Control-tangenten plus siffran 0).

Ovannämnda tangentbordskommandon fungerar i både Firefox och Explorer (och möjligen också i ytterligare webbläsare).

För att få en uppfattning om skalan så kan jag nämna att fågelvägen mellan Belémtornet och Sjöfararmonumentet är strax under 500 m. Promenadavståndet mellan Belémtornet och Praça do Comércio är drygt 7 km.