"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Ju längre ett samhälle
kommer från sanningen,
desto mer kommer detta
samhälle att hata dem
som säger sanningen"
(George Orwell)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

"För att komma till flodens
källa måste man simma
mot strömmen."
(Stanislaw Jerzy Lec)

Senast ändrad: 2019 02 15 17:52

Kommentarer till aktuella händelser

Samhället består av sömngångare som imiterar varandra.
                           Gabriel Tarde (fransk sociolog)

Här kommer att återfinnas korta eller längre kommentarer till aktuella händelser och företeelser i och utanför Sverige. Även om jag också uppdaterar mina ordinarie sidor hela tiden, tror jag det är bra med en avdelning där man någorlunda kortfattat kan kommentera det som händer. Nya inlägg tillkommer när jag känner att jag vill kommentera något aktuellt ämne. Gäster på min hemsida är välkomna att komma med förslag på lämpliga ämnen.

© Krister Renard