"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Tidigare svensk minister)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2017 07 09 14:11

Kortkölat eller långkölat, det är frågan!

Det finns kortkölade och det finns långkölade segelbåtar. Vilket som är bäst är ett kärt trätoämne bland seglare. Nu är detta ämne kanske inte lika infekterat som de andra ämnena som föreslås på min kontroversiella sida. Man har man tur kan man nog få igång ett litet gräl även när det gäller hur en segelbåtsköl skall se ut.

Diskussionen nedan gäller familjesegelbåtar och båtar för långsegling. Vid kappsegling, med stor och van besättning, är kortkölad båt det enda möjliga alternativet, eftersom sådana båtar är snabbare.

Ungefär så här kan en kortkölad eller som man också säger, fenkölad, segelbåt se ut:

En kortkölad båt har således en fena som sticker ned i vattnet. Denna hindrar båten från att driva i sidled då man seglar högt upp mot vinden. Den hindrar också båten från att slå runt, då vinden pressar ned den. Inuti fenan finns järn eller bly, för att ge den rätta tyngden.

Fördelar: Mindre vattenmotstånd på grund av mindre "våt yta" (lika med ytan mellan undervattenskroppen och vattnet), dvs högre fart. Svänger snabbt, och därmed bl a lätt att manövrera i hamn.
Nackdelar: Kan skadas vid en grundstötning. Om man går på grund i hög fart kan kölen till och med tryckas in i båten. Båtar har tappat kölen under segling och slagit runt. Rodret är ofta mer oskyddat och kan skadas vid kollision med stockar och liknande. Man får stort djupgående. Detta beror på att en kort köl måste ha stort djup för att få tillräckligt stor area (för att hindra avdrift i sidled). Vid havssegling blir båten kursinstabil. Man kan inte släppa rodret ens ett kort ögonblick utan att båten girar kraftigt. En sådan båt är jobbig att långsegla med.

Så här kan en långkölad segelbåt se ut (även här har man bly eller järn i kölen):

Bilden är tagen i Fort Lauderdale i Florida 1988 och visar min L-28 (1,6 ton bly i kölen) på ett varv där. Det lilla extrarodret hör till vindrodret (automatstyrningen). Är det inte en vacker skrovform så säg?!

Nackdelar: Större vattenmotstånd än en kortkölad båt (på grund av större våt yta och därmed större friktion mellan skrov och vatten), dvs lägre fart, speciellt vid svag vind. Väldigt kursstabil och därmed svår att manövrera i hamn. Den vill i princip bara gå rakt fram. Det går åt betydligt mer bottenfärg. Och bottenfärg är dyr! Mycket dyr!
Fördelar: Kursstabiliteten gör att en långkölad båt blir mycket bekväm vid havssegling. Man kan släppa rodret en bra stund innan något händer. Styrs mycket bra av ett vindroder. Djupgåendet blir litet, dvs man kan gå in i grunda hamnar och vikar, dit en kortkölad båt (i samma storlek) inte kan gå. En L-28 kan man i princip gå på grund med i max fart utan att det händer något speciellt. Jag har själv gjort det och fick bara lite repor på skrovet, som det tog några timmar att spackla igen (obs, det var inte jag som styrde). Dessutom gör den långa kölen att man får rejäla stuvningsutrymmen under durkarna (golvet i båten).

Vid ett tillfälle seglade jag från Göteborg till Färöarna tillsammans med två kompisar i en Comfort 30, vilken är en kortkölad båt. Vi hade mycket hårt väder hela tiden och skulle man knyta sydvästen var man tvungen att ha avlösning vid rodret. Släppte man rodret i bara några sekunder girade båten blixtsnabbt ur kurs. Dessutom rörde den sig mycket obekvämt i sjögången (se nedan).

För övrigt anser jag att många båtar som säljs som familjeseglare (t ex Scampi) är rena rama bluffen. De är inga familjeseglare utan kappseglingsbåtar. Bara för att en båt vunnit Gotland Runt är den inte en bra familjebåt, snarare tvärtom. De flesta moderna segelbåtar är för breda och för höga. En bred båt är formstyv (flytkraften på det breda skrovet hindrar den att luta). Detta ger mycket obehagliga rörelser i grov sjö. Höga fribord förstärker detta. Man får visserligen torrare segling, men ju högre upp från vattnet man befinner sig, desto våldsammare blir rörelserna. Klättra upp i masten under segling om du inte tror mig! En smalare båt är huvudsakligen viktstyv, dvs får sin stabilitet av kölen. Med lagom tung köl får man mycket mjuka rörelser i sjön. En L-28 är ca 0,5 m smalare (bredd 2,5 m) än de flesta moderna båtar med samma längd (8,5 m) och har dessutom lägre fribord. Den tar därför en del vatten över däck, men rör sig i gengäld mjukt och skönt. Den som har anlag för sjösjuka blir mycket lättare sjösjuk i en modern segelbåt.

Bland de skarpaste seglare som någonsin seglat på de sju haven var den engelska kuttern, eller som den egentligen kallades, "sailing trawler" (figuren ovan). Jag har haft förmånen att vara delägare i en sådan under några år, så jag vet vad jag talar om. Dessa båtar låg vintertid i Nordatlanten och drog trål med segel (därav namnet). Förhållandena var minst sagt extrema. Denna båttyp var resultatet av århundradens erfarenhet och var medvetet smal, långkölad och med låga fribord, för att skapa en så behaglig arbetsmiljö som möjligt under svåra förhållanden.

Som framgår av bilden var den engelska kuttern (precis som L-28:an) rakstävad och skar därmed som en kniv genom vattnet. En bredstävad båt (typ fiskebåt), som har flytkraft i stäven, stampar mycket i motsjö. För varje våg den möter blir det ett bottenslag och båten stannar nästan upp, innan den tar fart för att möta nästa våg. En rakstävad båt, som inte har någon direkt flytkraft i stäven, skär genom vågorna och kommer att gå mycket mjukare i motsjö. Nackdelen är att den kommer att ta sig mer vatten över däck jämfört med en bredstävad båt. Men i stort sett allt som är bra har också nackdelar (utom möjligen asynkronmotorn).

En familjesegelbåt borde definitivt ha dessa egenskaper, åtminstone om man tänker sig att göra havsseglingar.

Vill du veta hur min absoluta favoritbåt ser ut? Klicka då här!

Tillbaka till kontroversiella sidan.

© Krister Renard