"Godhet utan vishet och utan
gränser är bara en annan
form av ondska."
(John Paterson)

"Det är synd att 99% av
journalisterna skall fördärva
förtroendet för en hel yrkeskår"
(Okänd)

"Ormar äro älskliga varelser,
om man råkar tillhöra samma
giftgrupp"
(Artur Lundkvist)

"Outbildade idioter utgör inte
något större problem.
Välutbildade och intelligenta idioter
är däremot fullständigt livsfarliga.
De kan förstöra ett helt land på
nolltid."
(Tidigare svensk minister)

"Den som gifter sig med
tidsandan blir snabbt änka."
(Goethe)

"Civiliserade är de kulturer
och individer som respekterar
andra."
(Hört på Axesskanalen)

"Det tragiska med vanligt
sunt förnuft är att det
inte är så vanligt."
(Albert Einstein)

"Halv kristendom tolereras
men föraktas.
Hel kristendom respekteras
men förföljs."
(Okänd)

Senast ändrad: 2019 09 29 18:53

Min besöksräknare

Tack för att du besöker min hemsida!

Besöksräknaren på min hemsidas förstasida mäter antalet besök på just denna sida. Dvs mäter antalet gånger som någon i sin webbläsares adressfönster (url) skrivit "gluefox.com" eller klickat på en länk till gluefox.com och därmed hamnar på min förstasida. De flesta av mina besökare passerar aldrig förstasidan och räknas därmed inte av besöksräknaren där.

En del kommer till min hemsida genom att de klickat på en länk till någon av mina artiklar (när de t ex läst på något forum eller så har de fått länken av någon kompis etc). De passerar givetvis aldrig min förstasida, utan hamnar direkt på den aktuella sidan.

Väldigt många hamnar på min hemsida efter att de sökt på någonting på Google eller någon annan söktjänst. Även i detta fall passerar de aldrig förstasidan utan hamnar direkt på den sida som länken i sökmotorn leder till.

Den som hamnar på min förstasida är väl huvudsakligen den som på något sätt hört talas om gluefox.com och går dit för att botanisera. Eller som googlar på "Krister Renard" eller "gluefox.com" eller något liknande — i detta fall skickas de till förstasidan.

Besöksräknaren på förstasidan visar således bara en bråkdel av mina besökare. På mitt webbhotell har jag en betydligt mer avancerad besöksräknare, där jag kan se vilka sidor som besöks, hur länge besökaren stannar (många besök på hemsidor handlar om att man bara tittar till i någon sekund och sedan går vidare) och antalet unika besökare (dvs antalet olika individer). Jag kan också se vilka operativsystem mina besökare använder, vilket land de befinner sig i (under förutsättning att de inte använder vpn) och vilken webbläsare de har. En icke försumbar del av mina besökare är bosatta i Danmark, Finland, Island och Norge. Inte så svårt att förstå, eftersom danskar, norrmän, islänningar och många finnar kan läsa svenska. Jag har också besökare från många andra länder (bl a USA, England, Frankrike, Portugal, Sydafrika etc). I de flesta fall rör det sig om svenskar som bor utomlands eller personer som av andra skäl är svensktalande. Jag vet att vissa besökare använt Google Translate för att läsa på min sida. Jag misstänker att de kanske inte alltid fått en helt representativ bild av det jag försöker säga.

Givetvis har besökssiffrorna varierat under årens lopp. Tidigare, när jag var väldigt aktiv på hemsidan, kunde jag ha 5 000 besök vissa dagar. Ibland ännu mer. Fortfarande har jag förvånansvärt mycket besök, trots att jag inte skriver så mycket nu för tiden. Å andra sidan är min hemsida ingen blogg, där de senaste händelserna kommenteras, utan de flesta artiklar är ganska tidsoberoende. De handlar om allmänna diskussioner, som i och för sig kan innehålla referenser till aktuella händelser, men där resonemanget i huvudsak är mer allmängiltigt. Så kanske är det inte så konstigt att jag fortfarande har rätt många besök.

Totalt antal besök på min hemsida sedan denna startades 1999 handlar rimligen om åtskilliga miljoner (varav det i en del fall givetvis rör sig om stamkunder, vilka besökt sidan upprepade gånger). Inledningsvis (1999) var antalet besökare per dag ganska blygsamt men växte snabbt. Om vi inte räknar de 5 första åren utan startar från 2004, har det således gått 13 år sedan hemsidan startades (räknat fram till 2017). Om vi antar ca 3 000 besök om dagen i genomsnitt, blir det på 13 år lika med drygt 14 miljoner besök. Jag gissar att detta är en låg uppskattning. Hur många olika individer (personer) denna siffra innefattar är inte helt lätt uppskatta. Det torde under alla förhållanden röra sig om ett stort antal. Nu är det inte för antalet besök och besökare jag skriver sidan. Jag har hellre färre besök av människor som verkligen läser det jag skriver än mängder av besök från människor som snabbt rusar vidare. Av den stora mängd mail jag fått under åren, och fortfarande får, drar jag slutsatsen att det finns många människor som är intresserade av de ämnen jag behandlar.

Tillbaka till huvudsidan.

© Krister Renard